Visie & Missie

ONZE MISSIE

De missie van onze scholen sluit aan op de missie van INNOVO: het bieden van een degelijke basis aan kinderen om een leven lang te leren, zodat zij zich voortdurend kunnen ontwikkelen en aansluiting krijgen met het voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren.
Onderwijs in de huidige tijd is meer dan alleen maar lesgeven. We zien onze scholen dan ook als organisaties die plezier, enthousiasme en een positieve houding uitstralen. Waar iedereen, leerkrachten, leerlingen en ouders een respectvolle houding naar elkaar toe hebben, waar duidelijkheid heerst, in een veilige omgeving, met gezamenlijke verantwoordelijkheid en men elkaar in zijn/haar waarde laat. In deze positieve, kindvriendelijke leeromgeving streven we naar meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van kinderen t.a.v. hun eigen leren. De leerkracht is voor het kind gedurende dit hele leer/ontwikkelingsproces de begeleider.

 

 

ONZE VISIE

 
Ons onderwijs is:
 
samenwerken,
overleggen,
gebruik maken van ieders kwaliteiten
(mogelijkheden en onmogelijkheden),
herkenbaarheid, identiteit
veiligheid, geborgenheid
verbindingen leggen,
doorlopende ontwikkeling,
teamleider (directeur) bewaakt, stuurt en borgt processen
 
 
 
Met andere woorden: Gedegen en vernieuwend onderwijs in een duurzame en sterke samenwerking tussen de scholen die verbonden zijn met de omgeving Klimmen en Ransdaal, waarin professioneel bekwame medewerkers werken en de kwaliteit zichtbaar is. 
Inmiddels zijn we enkele jaren verder en constateren we dat de ontwikkeling van onze scholen op koers ligt.

Onze missie en visie zijn zichtbaar in onze logo's en hebben geleid tot een verandering van het eerdere motto: 'Samen sterk met behoud van ieders eigenheid' tot het krachtige statement: 'Samen Uniek' !
 

 
Dit betekent voor onze ambitie dat we daar waar mogelijk streven naar gezamenlijke doelen, betrokkenheid en afstemming. Hierbij verliezen we het 'unieke, eigene' van onze scholen in hun omgeving en van de leerlingen niet uit het oog.
Samen, groot en klein leren van en met elkaar, in een veilige omgeving.
Deze ingezette koers blijven we volgen en onderweg vieren we samen de (kleine) successen.
 
 

 

Mooie spreuken en quotes

Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen!