Oudervereniging Ummer Clumme

 


Oudervereniging Ummer Clumme
 
Naast de gewone lessen vinden tijdens het hele schooljaar diverse activiteiten plaats. Die maken de basisschooltijd extra leuk. Daarnaast dragen ze vaak bij aan de ontwikkeling van de kinderen. Denk aan het bezoek van Sinterklaas, een kerstactiviteit, excursies, schoolfruit, het kamp van groep 8 en de slotweek. Deze activiteiten kunnen niet uit het onderwijsbudget worden betaald. De oudervereniging maakt dit wel mogelijk.
 
Ouderbijdrage

De activiteiten worden financieel mogelijk wanneer alle ouders hieraan bijdragen. De hoogte van de ouderbijdrage is voor schooljaar 2021-2022: € 25,- per leerling. Dit bedrag moet uiterlijk 1 november 2021 worden overgemaakt op rekeningnummer NL46 RABO 0125 9942 73, ten name van Oudervereniging Ummer Clumme te Klimmen, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en hun groep.
We vragen u vriendelijk om de contributie voor de oudervereniging tijdig te voldoen, omdat hiervan gedurende het hele schooljaar activiteiten worden betaald. Als u niet betaalt, dan kan uw kind helaas niet (meer) deelnemen aan de activiteiten.
De contributie van € 25,- geldt ook voor kinderen die tijdens het schooljaar, voor de carnavalsvakantie, instromen. Voor nieuwe leerlingen die na de carnavalsvakantie starten, geldt een bijdrage van € 12,50.

Bestuur

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit
  • Ank Quadackers, 
  • Majase Salah, 
  • Linda Cleophas
  • Ingrid Jonkers
  • Elsje Ronde
  • Christa van der Bas
Bereikbaarheid

Het bestuur van de oudervereniging is bereikbaar via ov.ummerclumme@gmail.com
Uiteraard kunt u ook altijd een van ons persoonlijk aanspreken.

Wilt u meedoen met de oudervereniging?

Het bestuur van de oudervereniging komt ongeveer zes keer per schooljaar bij elkaar. Wilt u met ons meedenken of meedoen? Versterking is altijd welkom! Uiteraard is het ook mogelijk om (eenmalig) in een werkgroep mee te helpen met het bedenken en organiseren van een activiteit. Er zijn werkgroepen voor de activiteiten: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Slotweek en School versieren.
 
Wilt u de notulen van de laatste vergadering inzien? Dan kunt u deze opvragen bij de secretaris via: ov.ummerclumme@gmail.com.

 

Mooie spreuken en quotes

Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen!