Team

Dit schooljaar ziet de bezetting van ons schoolteam er als volgt uit:
 
Directeur Mevr.  José Winckelmolen jose.winckelmolen@innovo.nl
Adjunct
directeur
Mevr. Linda Vankan linda.vankan@innovo.nl
Intern begeleider Mevr. Cindy Gorsic cindy.gorsic@innovo.nl
Groep 1-2 Mevr. Annemie  Honings annemie.honings@innovo.nl
  Mevr. Annette Smorenburg annette.smorenburg@innovo.nl
Groep 3-4 Mevr. Michelle Klos  michelle.klos@innovo.nl
Groep 5-6 Mevr. Joanne Strik joanne.strik@innovo.nl
Groep 7-8 Dhr. Paul Havenith paul.havenith@innovo.nl
Conciërges Dhr. Berry Oberje berry.oberje@innovo.nl
Administratie Mevr. Els Witsiers admin.theresia@innovo.nl
 

Coördinatoren:

Coördinatie ICT:                                            Dhr. Richard Gerards

Coördinatie Cultuur:                                    Mevr. Linda Vankan

Coördinatie VEBO (verkeerseducatie basisonderwijs):  Mevr. Linda Vankan

Onderwijsondersteuner:                            Mevr. Brenda van der Weij

Intern begeleider
De Intern Begeleider (IB-er) Cindy Gorsic: cindy.gorsic@innovo.nl coördineert de interne zorg, ondersteunt leerkrachten die leerlingen met extra zorg in de groep hebben. Incidenteel begeleidt ze leerlingen die extra zorg buiten de groep behoeven. Ook onderhoudt zij de contacten met externen omtrent de zorg en neemt zij deel aan de I.B.-vergaderingen.
 

Directie
Mevr. José Winckelmolen, directeur en mevr. Linda Vankan , adjunct directeur.
Op het planbord in de directiekantoor hangt het aanwezigheid schema directie. Hierop staan tevens de aanspreekpunten die u kunt benaderen bij afwezigheid van de directie vermeld.

Mooie spreuken en quotes

Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen!