TeamDit schooljaar ziet de bezetting van ons schoolteam er als volgt uit:

 
Directeur Mevr. Nicol Frohn nicol.frohn@innovo.nl
Adjunct
directeur
Mevr. Linda Dejong linda.dejong@innovo.nl
Intern begeleider Mevr. Danielle Eggen danielle.eggen@innovo.nl       
Groep 1-2 Mevr. Andrea Larmit andrea.larmit@innovo.nl
  Mevr. Brenda van der Weij brenda.vanderweij@innovo.nl
Groep 3-4 Mevr. Michelle Klos  michelle.klos@innovo.nl
  Mevr. Annette Smorenburg annette.smorenburg@innovo.nl
Groep 5-6 Mevr. Joanne Strik joanne.strik@innovo.nl
    annette.smorenburg@innovo.nl
Groep 7-8 Dhr. Paul Havenith paul.havenith@innovo.nl
  Mevr. Evana Frins evana.frins@innovo.nl
Conciërge Dhr. Berrie Oberje berrie.oberje@innovo.nl
Administratie Mevr. audrey van egdom admin.theresia@innovo.nl
 

Coördinatoren:

Coördinatie ICT:                                            Dhr. Richard Gerards

Coördinatie Cultuur:                                    Mevr. Linda Dejong

Coördinatie VEBO (verkeerseducatie basisonderwijs):  Mevr. Danielle Eggen

Onderwijsondersteuner:                            Mevr. Maud Lindssen

Intern begeleider
De Intern Begeleider (IB-er) Danielle Eggen: danielle.eggen@innovo.nl coördineert de interne zorg, ondersteunt leerkrachten die leerlingen met extra zorg in de groep hebben. Incidenteel begeleidt ze leerlingen die extra zorg buiten de groep behoeven. Ook onderhoudt zij de contacten met externen omtrent de zorg en neemt zij deel aan de I.B.-vergaderingen.
 

Directie
Mevr. Nicol Frohn, directeur en mevr. Linda Dejong, adjunct directeur.
Op het planbord in de directiekantoor hangt het aanwezigheid schema directie. Hierop staan tevens de aanspreekpunten die u kunt benaderen bij afwezigheid van de directie vermeld.

Mooie spreuken en quotes

Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen!