INNOVO

 
 
Innovo 
Verbinden
Vertrouwen
Vakmanschap
 
INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 50 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg.Bijna 10.000 leerlingen bezoeken onze scholen. INNOVO heeft 700 leerkrachten in dienst en ruim 200 medewerkers met ondersteunende taken. INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie van 100 jaar goed basisonderwijs in Heerlen en wijde omgeving. 
 
Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur: mw. Carola van der Weijden, voorzitter en mw. Nicole van Wolveren, lid. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die een controlerende taak heeft ten aanzien van de vastgestelde doelen. Het College van Bestuur houdt kantoor aan de Ruys de Beerenbroucklaan 29A te Heerlen. Hier is ook het servicebureau gevestigd dat ondersteuning biedt aan de scholen en het college. Op het servicebureau zijn deskundigen werkzaam in de disciplines financiën, huisvesting, ICT, administratie, personele, juridische en onderwijskundige zaken. 
 
Postadres                                                                            Bezoekadres
Postbus 2602,                                                                    Bekkerweg 30
6401 DC Heerlen                                                               6417 CM Heerlen
045-5447144

Mooie spreuken en quotes

Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen!