Team

Dit schooljaar ziet de bezetting van ons schoolteam er als volgt uit:
 
Directeur Mevr. José Winckelmolen jose.winckelmolen@innovo.nl
Adjunct directeur Mevr. Linda Vankan linda.vankan@innovo.nl
Intern begeleider Mevr. Cindy Gorsic cindy.gorsic@innovo.nl
Groep 1 Mevr. Peggy Kollar peggy.kollar@innovo.nl
  Mevr. Ingrid van Aken ingrid.vanaken@innovo.nl
Groep 1-2 Mevr. Sandra Meertens sandra.meertens@innovo.nl
  Mevr. Lisa Meessen losa.meessen@innovo.nl
Groep 1-2 Mevr. Truus van den  Oudenrijn truus.vandenoudenrijn@innovo.nl
  Mevr. Wilma Robroek wilma.robroek@innovo.nl
Groep 3 Mevr. Tanja Lindelauf tanja.lindelauf@innovo.nl
  Mevr. Ingrid van aken ingrid.aken@innovo.nl
Groep 4 Mevr. Rachelle Vinck rachelle.vinck@innovo.nl
Groep 5 Dhr. Richard Gerards richard.gerards@innovo.nl
Groep 6 Dhr. Rob van 't Hoofd rob.vanthoofd@innovo.nl
Groep 7 Dhr. John Voncken john.voncken@innovo.nl
Groep 8 Mevr. Maartje Daamen maartje.daamen@innovo.nl
Administratie Mevr. E. Witsiers admin.ummerclumme@innovo.nl
Conciërges Mevr. I. Kneip ine.kneip@innovo.nl
  Dhr. B. Oberje berry.oberje@innovo.nl

Coördinatoren en OOP( onderwijsondersteunend personeel)

Coördinatie ICT:                                            Dhr. Richard Gerards

Coördinatie Cultuur:                                    Mevr. Cindy Gorsic

Coördinatie VEBO (verkeerseducatie basisonderwijs):  Mevr. Linda Vankan

Onderwijsondersteunend personeel:                                 Mevr.  Beate Wansink
                                                                                                      Mevr.  Bibi Langeveld        
                                                                                                      Mevr.  Kelly Pauli

Intern begeleider
De Intern Begeleider (IB-er) Cindy Gorsic: cindy.gorsic@innovo.nl coördineert de interne zorg, ondersteunt leerkrachten die leerlingen met extra zorg in de groep hebben. Incidenteel begeleidt ze leerlingen die extra zorg buiten de groep behoeven. Ook onderhoudt zij de contacten met externen omtrent de zorg en neemt zij deel aan de I.B.-vergaderingen.

Directie
Mevr. José Winckelmolen, directeur en mevr. Linda Vankan , adjunct directeur.
Op het planbord in de directiekantoor hangt het aanwezigheid schema directie. Hierop staan tevens de aanspreekpunten die u kunt benaderen bij afwezigheid van de directie vermeld.

Mooie spreuken en quotes

Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen!