Team

Dit schooljaar ziet de bezetting van ons schoolteam er als volgt uit:
 
Interim Directeur Mevr. Sandra Erren sandra.erren@innovo.nl
Adjunct directeur Mevr. Linda Dejong linda.dejong@innovo.nl
Intern begeleider Mevr. Danielle Eggen danielle.eggen@innovo.nl
Groep 1 Mevr. Peggy Kollar peggy.kollar@innovo.nl
  Mevr. Ingrid van Aken ingrid.vanaken@innovo.nl
Groep 1-2 Mevr. Sandra Meertens sandra.meertens@innovo.nl
  Mevr. Lisa Meessen losa.meessen@innovo.nl
Groep 1-2 Mevr. Truus van den  Oudenrijn truus.vandenoudenrijn@innovo.nl
  Mevr. Wilma Robroek wilma.robroek@innovo.nl
Groep 3 Mevr. Tanja Lindelauf tanja.lindelauf@innovo.nl
  Mevr. Ingrid van aken ingrid.aken@innovo.nl
Groep 4 Mevr. Rachelle Vinck rachelle.vinck@innovo.nl
Groep 5 Dhr. Richard Gerards richard.gerards@innovo.nl
  Mevr. Nadine Cosemans nadine.cosemans@innovo.nl
Groep 6 Dhr. Rob van 't Hoofd rob.vanthoofd@innovo.nl
Groep 7 Dhr. John Voncken john.voncken@innovo.nl
Groep 8 Mevr. Maartje Daamen maartje.daamen@innovo.nl
Administratie Mevr. E. Witsiers admin.ummerclumme@innovo.nl
Conciërges Mevr. I. Kneip ine.kneip@innovo.nl
  Dhr. B. Oberje berry.oberje@innovo.nl

Coördinatoren en OOP( onderwijsondersteunend personeel)

Coördinatie ICT:                                            Dhr. Richard Gerards

Coördinatie Cultuur:                                    Mevr. Linda Dejong

Coördinatie VEBO (verkeerseducatie basisonderwijs):  Mevr. Danielle Eggen

Onderwijsondersteunend personeel:                                 Mevr.  Beate Wansink
                                                                                                      Mevr.  Bibi Langeveld        
                                                                                                      Mevr.  Kristin Rooyakkers

Intern begeleider
De Intern Begeleider (IB-er) Danielle Eggen: danielle.eggen@innovo.nl coördineert de interne zorg, ondersteunt leerkrachten die leerlingen met extra zorg in de groep hebben. Incidenteel begeleidt ze leerlingen die extra zorg buiten de groep behoeven. Ook onderhoudt zij de contacten met externen omtrent de zorg en neemt zij deel aan de I.B.-vergaderingen.

Directie
Mevr. Sandra Erren, interim directeur en mevr. Linda Dejong, adjunct directeur.
Op het planbord in de directiekantoor hangt het aanwezigheid schema directie. Hierop staan tevens de aanspreekpunten die u kunt benaderen bij afwezigheid van de directie vermeld.

Mooie spreuken en quotes

Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen!